Z przyjemnością informujemy, że 28.01.2016 r. spółka ROS-SWEET dołączyła do grona członków Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Głównym założeniem Koalicji jest propagowanie dobrych praktyk oraz tworzenie nowych, lepszych standardów rekrutacji na polskim rynku. Niezwykle istotna jest dbałość o relacje z kandydatami oraz ich doświadczenia zdobyte podczas procesu rekrutacji. Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji została powołana w czerwcu 2013 roku. Obecnie w akcji uczestniczy ponad 190 polskich pracodawców.

ROS-SWEET Sp. z o.o. jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji kieruje się Kodeksem Dobrych Praktyk w procesie rekrutacyjnym – szanuje kandydatów, wykazuje się rzetelnością, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także dba o poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów.

Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom dobre praktyki rekrutacyjne już wkrótce staną się normą wśród polskich pracodawców.