10 marca 2016 r. upłynęło dziesięć lat od momentu zarejestrowania spółki ROS-SWEET Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspomniane 10 lat było czasem intensywnego rozwoju oraz inwestycji w zaplecze technologiczne, a przede wszystkim w ludzi. Spółka uruchomiła nowoczesny park maszynowy, zwiększyła powierzchnię magazynową i biurową do 4 200 m2 i powiększyła zespół pracowników do blisko 70-ciu osób. 

Zasięg terytorialny prowadzonej działalności obejmuje obecnie kilkadziesiąt krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, a oferta asortymentowa jest systematycznie poszerzana o nowe pozycje. 

 

Z tej okazji zespół ROS-SWEET Sp. z o.o. pragnie złożyć Zarządowi Spółki serdeczne gratulacje oraz życzy dalszych, trwałych sukcesów.