Spółka ROS-SWEET, w ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju, dofinansowała wydanie kalendarza drużyny koszykówki PTG Sokół Łańcut.

Kalendarze ze zdjęciami drużyny PTG Sokół Łańcut są publikowane co roku w nakładzie 500 – 1000 sztuk.

Materiały są dystrybuowane przez oficjalnych sponsorów PTG Sokół Łańcut, dodatkowo sprzedawane są również wśród kibiców drużyny i rozdawane w formie upominków
w konkursach klubowych. Dochód ze sprzedaży kalendarzy jest przeznaczony na finansowanie działalności drużyny. ROS-SWEET Sp. z o.o. współfinansuje wydanie kalendarza po raz pierwszy.

W przyszłości spółka planuje podejmować kolejne działania wspierające społeczność lokalną.